บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รายละเอียดพื้นที่โฆษณา
 
ค้นหา หางาน
หาคน
 
รายละเอียดพื้นที่โฆษณา
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
   
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิกใหม่
Job Position
 
    บมจ.บางจากปิโตรเลียม
ตำแหน่งงานที่รับสมัคร :
 
สาขา : สำนักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมพลาสติก-เคมี
ปีที่ก่อตั้ง : 2528
จำนวนพนักงาน : มากกว่า 200 คน
ลักษณะธุรกิจ : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งหมายตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2528 ที่จะเป็นบริษัทไทยที่มั่นคงดำเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจต่อเนื่องสอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย จึงได้กำหนดและยึดมั่นในวัฒนธรรมการดำเนินงานที่จะ “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” มาเป็นกรอบในการขับเคลื่อนธุรกิจ และมีวัฒนธรรมของพนักงานให้“เป็นคนดี มีความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” ทำให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ ควบคู่ไปกับประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร ความสอดคล้องดังกล่าวทำให้บางจากฯ มุ่งสร้างความสมดุลระหว่าง “มูลค่า” และ “คุณค่า” กล่าวคือ เป็นการยอมรับกำไรในระดับพอประมาณ และมีเหตุมีผล โดยนอกจากจะไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้าและสร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคมแล้วยังมุ่งสร้างประโยชน์ต่อชุมชน เป็นองค์กรที่มีคุณค่าของสังคมโดยสามารถสะท้อนได้ตามหลักการของความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม
ที่อยู่ : 555/1 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 10 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] แฟกซ์ : -
อีเมล์ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
เว็บไซต์ : -
ติดต่อคุณ : ทรงศักดิ์ ตำแหน่ง ฝ่ายบุคคล
หน้าแรก ตำแหน่งงานงานว่าง ค้นหาใบสมัครงาน สมัครสมาชิก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา เว็บเพื่อนบ้าน
บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดำ 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
วัน เวลา ทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
Email : jobcenter@thaiengineering.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2275-7750 ต่อ 111
แฟกซ์ : 0-2275-7747
Copyright 2011 © http://job.thaiengineering.com/ All Right Reserved
เว็บไซต์นี้ แสดงผลดีที่สุดใน Google Chrome, Fire Fox และ Internrt Explorer 7 or Higher ความละเอียด 1024 x 780 pixcel
ความต้องการขั้นต่ำของระบบ : Ram 512 MB ,CPU 1 GB ,H/D 10 GB ,Net speed 256 KB